Predávame náhradné diely na automobily týchto značiek

  • Náhradné diely Seat Náhradné diely Seat
  • Náhradné diely Škoda Náhradné diely Škoda
  • Náhradné diely Audi Náhradné diely Audi
  • Náhradné diely Volkswagen Náhradné diely Volkswagen

Informácie o spracovaní osobných údajov

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov

Prevádzkovateľ Vaších osobných údajov je spoločnosť DIMEX PARTS,s.r.o. so sídlom Laborecká 1, 010 01 Žilina, IČO: 46699228, zapisaná v obchodnom registri okresnom súde Žilina oddiel: Sro:, Vložka čislo: 56848/L, Slovenská republika (ďalej len "Prevádzkovateľ"),

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledovné: adresa pre doručovanie DIMEX PARTS,s.r.o. , Rosinská 17c, 010 08 Žilina, adresa elektronickej pošty: info@bioruza.sk, telefon:0917/742 588.

Prevádzkovateľ nenominoval a neurčil kompetentnú osobu na spracovanie osobných údajov.

Zákonný dôvod na spracovanie osobných údajov a ich rozsah

Prevádzkovateľ spracováva v rámci svojej činnosti v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie") v spojení s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, nasledujúce Vaše osobné údaje:

  • V prípade fyzických osôb: meno a priezvisko; adresu bydliska; číslo bankového účtu; e-mailovú adresu; telefónne číslo; IP adresa; cookie; GPS údaje.
  • V prípade spoločnosti: meno a priezvisko kontaktných osôb; telefónne číslo kontaktných osôb; e-mailovú adresu kontaktných osôb; názov spoločnosti; e-mailovú adresu spoločnosti; fakturačnú adresu; dodaciu adresu ,IČO, DIČ; číslo bankového účtu; IP adresa; cookie; GPS údaje.

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Spôsob ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ chráni Vaše osobné dáta antivírusovým programom Eset Endpoint Antivirus, šifrovanie tých časti diskov, kde sa nachádzajú Vaše osobné dáta na jeho interných počítačoch zabezpečuje Eset Endpoint Endcryption.

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je zasielanie obchodných zoznámení a ponúk a uskutočňovaniu iných marketingových aktivít voči Vašej osobe.

Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu na základe služby cookie. Toto profilovanie nám umožňuje neustále zlepšovať a analyzovať naše ponuky a služby voči Vám. Tieto dáta sú anonymné. Súhlas na toto automatické individuálne rozhodovanie a profilovanie sa dáva samostatne, zakliknutím lišty so súhlasom cookie, ktorá sa zobrazuje na našej stránke.

Doba uloženia osobných údajov

Doba, počas ktorej budú vaše osobné údaje uložené prevádzkovateľom je 10 rokov, najďalej však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracované.)

Ďalší príjemcovia Vaších osobných údajov

Poskytovateľ webového e-shopu je firma HOSTINGSOLUTIONS S.R.O. ,Za Poříčskou bránou 382/16, 186 00 Praha 8, IČ: 27075231, DIČ: CZ27075231 (plátca DPH), spoločnost zapísaná v OR: Městský soud v Praze, C.94396, spoločnost registrovaná u „Úřadu pro ochranu osobních údajů Českej republiky“ pod registračním číslom 00032955, Česká republika, ochrana šifrovaním na Linux serveroch

Umiestnenie dát na serveroch:
DC Master, Praha, Česká republika
DC Inet / BT, Rím, Taliansko

Účtovný program dodáva spoločnosť KROS a. s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina,číslo živnostenského registra: 511-16120, IČO:31635903, chránené heslom a umiestnené na servery bežiacom pod Windows Server Essentials.

Externé účtovníctvo zabezpečuje spoločnosť EKA-Z,s.r.o., Vysokoškolákov 41/31, 010 08, Žilina, IČO: 36438073, DIČ: 2022101312, spoločnosť chráni Vaše osobné údaje zaškolenými pracovníkmi a technickým zabezpečením, tak ako im prikazuje Nariadenie.

Reklamu vo vyhľadávačoch a web stránkach sprostredkuje Google Ireland Limited,Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, IČ DPH: IE6388047V – ochrana šifrovaním, ISO 27001

Prevádzkovateľ nemá v úmysle posielať Vaše osobné údaje alebo dáta o nich do tretej krajiny (krajiny mimo územia EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva ako subjekt údajov

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vaším osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne ich obmedzenie spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov. Máte právo namietať proti automatickému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov poskytnuté prevádzkovateľovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovanie Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: telefonicky na čísle 0917/742 588 alebo na facebookovej stránke https://www.facebook.com/DIMEX-wwwdimexautomarketsk-158677900838958/

Ak sa domnievate, že spracovaním osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte právo podať sťažnosť k úradu vykonávajúcemu dozor prislúchajúcemu k Vášmu obvyklému pobytu.

Odstúpenie od zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 266/2005 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
web stránka: https://dataprotection.gov.sk/
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Nemáte povinnosť Vaše osobné údaje poskytovať. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatváraniu zmluvy.

Vyhľadávanie náhradných dielov

 

Vami objednané náhradné diely

Kusov: 0
Suma: 0,00€ / 0,00€

Predávame autodiely od týchto výrobcov

Zdielať túto stránku na Facebooku Zdielať túto stránku v Google+ Kontaktujte Dimex automarket Žilina